Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec (SERR) poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů a zkoušek v celé Evropě.

SERR definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta.

Úrovně dle SERR

Začátečník

A1
Rozumíte běžným výrazům, můžete vést velmi jednoduchou konverzaci s osobou, která mluví pomalu.

A2
Rozumíte mluvenému slovu v běžných situacích (v obchodě, restauraci), můžete číst jednoduché texty. Jste schopni jednoduše sdělovat informace o sobě a používat minulý čas.

Středně pokročilý

B1
Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Můžete se dorozumět v běžných situacích a diskutovat o tématech, která jsou vám známá.

B2
Jste schopni pracovat se složitějšími a odbornými texty, rozumíte většinou mluvenému slovu. Jste schopni konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a napsat text ze své oblasti.

Vyspělý

C1
Rozumíte literárním a odborným textům,  vyjadřujete se plynně o všech možných tématech.

C2
Dokážete se vyjadřovat spontánně a téměř bez chyb, napsat jasné texty téměř na jakékoliv téma.
Jste schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením.

Státní jazyková zkouška základní

Termín jaro 2019

K ústní zkoušce postupují:

 • 001/2019
 • 002/2019
 • 004/2019
 • 005/2019
 • 006/2019
 • 007/2019
 • 008/2019
 • 010/2019
 • 012/2019
 • 015/2019
 • 016/2019
 • 017/2019
 • 019/2019
 • 020/2019
 • 021/2019
 • 023/2019
 • 026/2019
 • 027/2019
 • 028/2019
 • 030/2019
 • 031/2019
 • 032/2019
 • 033/2019
 • 034/2019
 • 035/2019
 • 036/2019
 • 037/2019
 • 039/2019
 • 040/2019
 • 041/2019
 • 042/2019
 • 046/2019
 • 047/2019
 • 048/2019
 • 049/2019
 • 050/2019
 • 051/2019
 • 053/2019
 • 054/2019
 • 055/2019
 • 057/2019
 • 058/2019
 • 059/2019
 • 060/2019
 • 061/2019
 • 062/2019
 • 063/2019
 • 064/2019
 • 065/2019
 • 066/2019
 • 067/2019
 • 068/2019
 • 070/2019
 • 071/2019
 • 075/2019
 • 078/2019
 • 082/2019
 • 092/2019

Harmonogram ústní části je zde.