Přihláška na zkoušku

Termín státních zkoušek je 17. květen 2019, přihlášky se přijímají v listinné nebo elektronické podobě do 31.3.2019.