Čeština pro cizince – příprava ke studiu na vysokých školách

Na českém trhu  je Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o už 7 let a za tuto dobu si vybudovala pověst kvalitní jazykové školy. Výuka českého jazyka jako cizího/druhého jazyka je naším hlavním posláním. Jsme jednou z největších jazykových škol specializujících se na jazykovou přípravu zahraničních studentů ke studiu na vysokých školách v České republice.  

Pořádáme prezenční kurzy v Praze a Brně, a rovněž online kurzy. Od 1.9.2015 naše škola je zařazena do rejstříku jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky MŠMT

Školní vzdělávací program a výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři u ředitelky školy. 

gostudylogobig

Proč si vybrat studium češtiny v Go Study

Výuka je koncipována jako specializovaná jazyková příprava zaměřená na rozvoj schopnosti komunikace v českém jazyce, nejprve v obecném jazyce a dále pak v odborných a profesních situacích. Při výuce používá kvalitní a moderní učebnice kombinované s moderní techniku a velkým objemem autorského materiálu. Učební plány školy reflektují usnadnění procesu integrace studenta do české společnosti, po celý průběh kurzu škola upřednostňuje komunikační princip výuky zaměřený na percepční i produktivní řečové kompetence (čtení, psaní, poslech, mluvení). 

Výuku zajišťují učitelé s vysokoškolským vzděláním v oboru, rodilí mluvčí s bohatými zkušenostmi s výukou češtiny jako cizího jazyka, autoři řady učebnic a dalších publikací.