Čeština pro cizince – roční studium

Jazyková škola se specializuje především na intenzivní roční výuku českého jazyka pro cizince, při níž si studenti osvojí jazyk na úrovni B2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jazyková škola pořádá kurzy v Praze a Brně.

Аkreditace dle vyhlášky MŠMT

Na základě oprávnění Ministerstva školství ČR pořádá Jazyková škola Go Study jednoletý kurz českého jazyka pro cizince s denní výukou v Praze a Brně.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři u ředitelky školy. 

gostudylogobig

Proč si vybrat roční studium češtiny v Go Study?

  • 17leté zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka
  • přímá metoda výuky
  • malé studijní skupiny
  • kvalitní lektoři

Všichni naši lektoři jsou rodilí mluvčí. Jsou členy AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

  • kvalitně vybavené učebny
  • pravidelné testování

Závěrečná zkouška úrovně B2

Každý student, který úspěšně absolvuje na konci studia test, získá jazykový certifikát podle norem CEFR.