Státní jazyková zkouška základní

Termín státních zkoušek je 17. květen 2019.

Přihlášky se přijímají v listinné nebo elektronické podobě do 31.3.2019.

 

 


Stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky

  1. a) Jestliže uchazeč písemně zruší přihlášku nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem zkoušky, bude mu vrácena zaplacená částka po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.
  2. b) Odhlásí-li se kandidát později, zaplacená částka se mu nevrací.
  3. c) Pokud svou neúčast omluví lékařským potvrzením, bude mu zaplacená částka  vrácena po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.
  4. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč
  5. Za opakování ústní části SJZ základní je poplatek 500,- Kč
  6. Za přeložení ústní části SJZ na další termín konání SJZ je poplatek 500,- Kč.
  7. Za přeložení nevyhovujícího termínu ústní části SJZ na nejbližší možný termín v probíhajícím období (pokud je to organizačně možné) je poplatek 500,- Kč.

Kontakt

E-mail: info@gostudy.cz

Telefonní linka: +420 777 775 179

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>