Fakta o studiu v GoStudy

Na základě zápisu do rejstříku MŠMT Jazyková škola Go Study pořádá kurzy českého jazyka, anglického jazyka a španělského jazyka pro cizince.

Certifikát o absolvování

Po úspěšném absolvování studia a splnění povinné docházky získá student certifikát o absolvování jazykového kurzu jazyka.

Certifikát o dosažené úrovni podle CEFR

Každý student, který úspěšně absolvuje na konci studia test, získá jazykový certifikát podle norem Společného evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference).

Vysvědčení o státní zkoušce

Studenti dostanou vysvědčení o státní zkoušce pokud se přihlásí a uspěšně tuto zkoušku slouží.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>