Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec (SERR) poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů a zkoušek v celé Evropě.

SERR definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta.

Úrovně dle SERR

Začátečník

A1
Rozumíte běžným výrazům, můžete vést velmi jednoduchou konverzaci s osobou, která mluví pomalu.

A2
Rozumíte mluvenému slovu v běžných situacích (v obchodě, restauraci), můžete číst jednoduché texty. Jste schopni jednoduše sdělovat informace o sobě a používat minulý čas.

Středně pokročilý

B1
Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Můžete se dorozumět v běžných situacích a diskutovat o tématech, která jsou vám známá.

B2
Jste schopni pracovat se složitějšími a odbornými texty, rozumíte většinou mluvenému slovu. Jste schopni konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a napsat text ze své oblasti.

Vyspělý

C1
Rozumíte literárním a odborným textům,  vyjadřujete se plynně o všech možných tématech.

C2
Dokážete se vyjadřovat spontánně a téměř bez chyb, napsat jasné texty téměř na jakékoliv téma.
Jste schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>